logogniew
 
logogniew
 

Polityka informacyjna

downloadStatut Banku Spółdzielczego w Gniewie

downloadPolityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Gniewie

downloadPolityka zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadSchemat organizacyjny w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadPolityka marketingowa

downloadRegulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadArkusz informacyjny dla deponentów

downloadBilans Banku

downloadZapis na wypadek śmierci

download

Przeniesienie rachunku płatniczego

downloadKONTO ZA ZŁOTÓWKĘ - taryfa opłat i prowizji

downloadPortfel SGB - Przewodnik dla Użytkownika

downloadRegulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach cyfrowych aplikacji

download Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego

downloadDokument dotyczący opłat za usługi w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego

download

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Gniewie za czynności i usługi bankowe obowiązująca od 01.10.2019r.

download

Informacja z zakresu profilu ryzyka za 2017 rok

downloadOpis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadWykaz firm świadczących usługi outsourcingowe

downloadInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

downloadPolityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadKomunikat w sprawie Brexitu

 

 Informacje dotyczące EURO-FACTA

downloadInformacje ogólne dotyczące CRS (EURO-FACTA)

 downloadOświadczenie CRS dla klienta indywidualnego

downloadOświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego - dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników

downloadOświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego - dotyczące pozostałych przedsiębiorców

 

Procedura oceny kwalifikacji czlonkow Rady Nadzorczej

downloadProcedura oceny kwalifikacji czlonkow Rady Nadzorczej

downloadZałącznik 1 - Indywidualna ocena kwalifikacji osoby ocenianej

downloadZałącznik 2 - Ocena kolegialna Rady Nadzorczej

 

Procedura oceny odpoweidzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej

downloadPolityka oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej

downloadZałącznik 1 - Arkusz Informacyjny do indywidualnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej

downloadZałącznik 2 - Arkusz Informacyjny do indywidualnej oceny członka Rady Nadzorczej

downloadZałącznik 3 - Arkusz Informacyjny do oceny kolegialnej Rady Nadzorczej

 

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadInformacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji, skarg i wniosków

downloadWzór formularza dla klienta indywidualnego

downloadWzór formularza dla klienta instytucjonalnego

downloadWzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego

downloadWzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego