logogniew
 
logogniew
 

Polityka informacyjna

 downloadPełnomocnictwo dla agenta ubezpieczeniowego

downloadRegulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie obowiązujący od 01.06.2022r.

downloadWykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie.

downloadRegulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadZałączniki do w/w Regulaminu

downloadRegulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.

downloadRegulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadArkusz informacyjny dla deponentów

downloadZapis na wypadek śmierci

download

Przeniesienie rachunku płatniczego

downloadKONTO ZA ZŁOTÓWKĘ - taryfa opłat i prowizji

Regulamin korzystania z SGB Mobile download

downloadRegulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach cyfrowych aplikacji

download Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego

downloadDokument dotyczący opłat za usługi w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego

downloadTaryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Gniewie za czynności i usługi bankowe obowiązująca od 01.04.2022r.

downloadTaryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Gniewie za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych obowiązująca od 01.04.2023r.

downloadTaryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Gniewie za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od 01.03.2023r.

downloadKomunikat w sprawie Brexitu

downloadPakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych

downloadPrzelewy Zagraniczne - ważne zmiany

downloadOgólne zasady dotyczące polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Gniewie

downloadRegulamin Promocji "Lokata na Nowe Środki

 

 

 Informacje dotyczące EURO-FACTA

downloadInformacje ogólne dotyczące CRS (EURO-FACTA)

 downloadOświadczenie CRS dla klienta indywidualnego

downloadOświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego - dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników

downloadOświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego - dotyczące pozostałych przedsiębiorców

 

Informacje Zarządu

downloadStatut Banku Spółdzielczego w Gniewie

downloadSchemat organizacyjny w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadOcena Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w Gniewie za 2021 rok

downloadRegulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gniewie

downloadPolityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadPolityka zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym

w Gniewie

downloadPolityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Gniewie

downloadPolityka marketingowa

downloadOpis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadInformacja z zakresu profilu ryzyka za 2020 rok

download Ujawnienie informacji dotyczącej adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Gniewie na dzień 31.12.2021r.

downloadWykaz firm świadczących usługi outsourcingowe

downloadInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

 

 

Zebranie Przedstawicieli 2022r.

download

Polityka oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gniewie

download

Załączniki do w/w Polityki

download

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Gniewie

download

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w Banku Spółdzielczym w Gniewie

download

Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gniewie

download

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gniewie

 

Procedura oceny odpowiedzialności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

downloadPolityka oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej

downloadZałączniki do Pilityki


Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadInformacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji, skarg i wniosków

downloadInformacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

downloadWzór formularza dla klienta indywidualnego

downloadWzór formularza dla klienta instytucjonalnego

downloadWzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego

downloadWzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego