logogniew
 
logogniew
 

Komunikat dla klientów Banku Spółdzielczego w Gniewie

4652558 Jeżeli jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. W przypadku śmierci zgromadzone na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w Banku.

Czytaj dalej

"Nasze Zainteresowania"

home 0 00 05W ramach tygodnia "Nasze Zainteresowania" odwiedziły nas Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Gniewie.

Dzieci z dużym zainteresowaniem przyglądały się naszej codziennej pracy, a na koniec otrzymały pamiątkowe gadżety i cukierki.