logogniew
 
logogniew
 

KREDYT WIOSENNY TYLKO DO KOŃCA KWIETNIA

Kredyt Wioskostkaenny 2019 do 30 kwietnia.

- szybka decyzja 

 - na dowolny cel

 - okres kredytowania nawet do 60 miesięcy

 - atrakcyjne oprocentowanie

 - posiadanie zdolności kredytowej

Dane dla przykładu reprezentatywnego

 • kwota udzielonego kredytu 5.000 zł
 • całkowita kwota kredytu 4.800 zł
 • okres kredytowania 24 miesiące,
 • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,90%,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 567,85 zł, w którego skład wchodzą:
  1. prowizja za udzielenie kredytu 200,00 zł,
  2. odsetki od kredytu 367,85 zł,
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,53%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 367,85 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Przykład reprezentatywny z dnia 06-03-2019 r.