logogniew
 
logogniew
 

LOKATA NA NOWE ŚRODKI

LOKATA 5 240x240 - lokata dostępna w okresie 30.01.2023r. do 31.03.2023r. wyłącznie dla klientów indywidulanych posiadających rachunek w naszym Banku;

- minimalna kwota lokaty niezbędna do otwarcia – 1.000,- zł;

- maksymalna kwota lokaty 100.000,- zł;

- oprocentowanie - stałe w wysokości 5,0 % w stosunku rocznym;

 

- okres umowy - 3 miesiące, lokata odnawia się na kolejny okres depozytowy na warunkach standardowych obowiązujących w Banku w dniu odnowienia Lokaty;

- na Lokacie deponowane są wyłącznie Nowe Środki, stanowiące nadwyżkę sumy środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach klienta (rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych) prowadzonych w złotych polskich przez Bank, w stosunku do stanu środków pieniężnych wyznaczonych na dzień bazowy tj. 27.01.2023r;

- klient może otworzyć wyłącznie jedną lokatę;

- możliwość założenia lokaty wyłącznie w siedzibie Banku;

- wypłata jest likwidacją lokaty;

- lokata przeznaczona dla osób fizycznych;

- regulamin dostępny w zakładce Polityka Informacyjna.