logogniew
 
logogniew
 

Zmiany Regulaminów z dniem 1 czerwca 2022r.

infoBank Spółdzielczy w Gniewie informuje, że z dniem 1 czerwca 2022 roku zmianie ulegają:

„Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”,
„Regulamin poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”,
„Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych”,
„Regulamin korzystania z aplikacji SGB Mobile dla klientów indywidualnych”

Oto najważniejsze zmiany:
1. Zmieniamy godziny wykonywania przelewów:
1) zwykły przelew zlecisz w Banku do godz. 13:40 (aby dotarł do odbiorcy w tym samym dniu).

2. Zmieniamy:
1) dzienne maksymalne limity kwotowe i ilościowe dla kart i BLIKA,
2) limity zleceń płatniczych w aplikacji mobilnej SGB Mobile
3) zasady zawierania umowy lub zmiany jej warunków oraz składani wniosków za pośrednictwem aplikacji mobilnej SGB Mobile.

3. Dodajemy zapisy w zakresie:
1) zablokowania rachunku lub niewykonania operacji lub zamrożenia wartości majątkowych przez Bank,
2) dodanie powodu niewykonania uznania rachunku odbiorcy przez Bank w terminie,
3) usługi Moje Dokumenty SGB.
Zmieniły się Twoje dane osobowe? Jak najszybciej zaktualizuj je w naszym Banku!
Z pełną treścią nowego Regulaminu, obowiązującego od 1 czerwca 2022 roku, będzie możnazapoznać się w Banku i na stronie internetowej www.bsgniew.pl w zakładce politykainformacyjna.
Jeśli akceptujesz zmiany: nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejściaw życie.
Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:
1) złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona na dzień przed wejściem zmian w życie, bez naliczenia opłat;
2) wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.
Jeśli złożysz sprzeciw do umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będzie obwiązywał regulaminu sprzed zmian.
Bank Spółdzielczy w Gniewie informuje, że środki zgromadzone na rachunkach podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Ponadto Bank Spółdzielczy w Gniewie informuje, że jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB) – instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu.
Adresy, dane kontaktowe i szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w Banku oraz na stronie www.bsgniew.pl.
Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą nasi pracownicy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 w Banku oraz pod numerami telefonów 58 530 54 60, 58 530 54 62, 58 530 54 63 (opłaty zgodne z taryfą operatora).