logogniew
 
logogniew
 

LATO 2022

kostka240x240 lato2022 Specjalna Oferta od 1 czerwca do 30 września 2022r.

- szybka decyzja

- na dowolny cel

- oprocentowanie od 7,5%

- prowizja od 3%

- gwarancja stałej raty

 Dane do przykładu reprezentatywnego

 • kwota udzielonego kredytu 8.000 zł
 • całkowita kwota kredytu 7.720 zł
 • okres kredytowania 24 miesiące,
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 8,50%,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 1.008,33 zł, w którego skład wchodzą:
  1. prowizja za udzielenie kredytu 280,00 zł,
  2. odsetki od kredytu 728,33 zł,
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,75%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 728,33 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-06-2022 r.