logogniew
 
logogniew
 

Zmiana regulaminu świadczenia usług

Bank Spółdzielczy w Gniewie informuje, że z dniem 1 lipca 2020 roku zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług  w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.

Modyfikacja regulacji uwzględnia:

 1. uproszczenie języka - informacje w nowym regulaminie przestawiamy w sposób uproszczony i przejrzysty. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie on bardziej zrozumiały;
 2. usługa 3D Secure: nowe zasady potwierdzania płatności kartą w internecie – rezygnujemy z konieczności potwierdzania transakcji kartą w internecie hasłem statycznym dla kart, które obecnie tego wymagają, oraz  z  rejestrowania kart w usłudze 3D Secure. Zamiast tego, od 1 lipca do 30 października 2020 r., wykonanie takiej transakcji wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku;
 3. od 31 października 2020 r., w celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, wprowadzona zostanie dwuetapowa metoda autoryzacji transakcji. Kartą w internecie będzie można zapłać udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne  do autoryzacji transakcji kartą w internecie, od 30 września 2020 r. należy ustalić  w  Banku lub telefonicznie u doradcy na infolinii;
 4. od 31 października 2020 r. transakcje będzie można potwierdzić także w aplikacji mobilnej, jeśli zostanie wybierany taki sposób autoryzacji;
 5. zastąpienie aplikacji mobilnej Portfel SGB wraz z usługą BLIK, aplikacją SGB Mobile wraz z usługami: BLIK, Google Pay, Apple Pay najpóźniej do dnia 30 marca  Bank informuje, że robocze wdrożenie nowej  aplikacji rozpocznie się   od  lipca 2020 roku.  Należy pamiętać, by nową aplikację pobrać wyłącznie z autoryzowanych sklepów –App Store lub Sklepu Google Play;
 6. zastrzeganie kart, BLIKA - numer telefonu, pod którym można zastrzec kartę, BLIKA znajduje się na stronie internetowej www.bsgniew.pl oraz w materiałach informacyjnych dostępnych w Banku. Można zapytać o niego także doradcy na infolinii pod numerem telefonu 800 888 888.

Z pełną treścią nowego Regulaminu, obowiązującego od 1 lipca 2020 r.,  będzie można  zapoznać się  w Banku i na stronie internetowej www.bsgniew.pl w zakładce polityka informacyjna.

Jednocześnie  informujemy, że :

 1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie  zmian , posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
 2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą  wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę  ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt. 1 i nie wypowie umowy, umowa wygasa  z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian , bez ponoszenia opłat.

Adresy, dane kontaktowe i szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w Banku oraz na stronie www.bsgniew.pl.

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą nasi doradcy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00 pod numerami 800 888 888 lub – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych – 61 647 28 46 (opłaty zgodne z taryfą operatora).

Bank Spółdzielczy w Gniewie informuje, że środki zgromadzone na rachunkach podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie Ustawy z dnia  10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Ponadto Bank Spółdzielczy w Gniewie informuje, że jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB) – instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących  do systemu.

 Bankowość internetowa

 1. Przed zalogowaniem się na konto sprawdź, czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane. Prawidłowy adres strony zaczyna się od: https://bsgniew.pl/, a w pasku adresowym przeglądarki widoczny jest symbol zamkniętej kłódki: 
 2. By sprawdzić autentyczność strony, kliknij na kłódkę i upewnij się, że certyfikat cyfrowy został wystawiony dla bsgniew.pl przez wystawcę Unizeto Technologies S.A. z aktualną datą ważności.
 3. Jeśli adres strony zaczyna się inaczej niż https://bsgniew.pl/, symbol kłódki jest niewidoczny lub certyfikat jest wystawiony nieprawidłowo, przerwij logowanie i skontaktuj się z doradcą na infolinii.
 1. Przed potwierdzeniem każdej dyspozycji w bankowości internetowej uważnie przeczytaj treść wiadomości SMS. Zwróć szczególną uwagę na to czego dana operacja dotyczy oraz czy numer konta odbiorcy oraz kwota operacji są prawidłowe.
 2. Jeżeli coś się nie zgadza, nie potwierdzaj dyspozycji i skontaktuj się z Bankiem.

                                                                                     

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gniewie