logogniew
 
logogniew
 

WAKACYJNA OFERTA KREDYTOWA

od 10 czerwca do 30 września 2020 roku

kostka wakacyjny 2020- szybka decyzja

-na dowolny cel

- okres kredytowania od do 36 m-cy

- oprocentowanie kredytu stałe 6,5% w stosunku rocznym

- prowizja 4%

Dane dla przykładu reprezentatywnego w wysokości 5.000zł

Okres kredytowania – 12 m-cy, oprocentowanie kredytu stałe – 6,50%, RRSO – 15,22%, wysokość opłat uwzględnionych w całkowitym koszcie kredytu – 377,12zł, rata kredytu – 431,43zł, całkowita kwota do zapłaty – 5.177.12zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 08-06-2020 r.